Aukštųjų mokyklų muziejų atstovų susirinkimas

2015 m. balandžio 17 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje įvyko Lietuvos aukštųjų mokyklų muziejų seminaras-konferencija „Lietuvos aukštųjų mokyklų muziejų bendradarbiavimo galimybės“, kuriame dalyvavo ir Vilniaus universiteto atstovai. Posėdžio eigą ir nutarimus galite rasti čia: Lietuvos_aukstuju_mokyklu_muziejai.pdfUniversitetu muzieju susirinkimas

 

Muziejaus istorija

Vilniaus universiteto Senato komisija 2009 m. lapkričio 12 d. patvirtino Vilniaus universiteto muziejaus koncepciją, o Senatas 2010 m. vasario 23 d. nutarė įkurti neakademinį kamieninį padalinį Vilniaus universiteto muziejų (toliau vadinama – Muziejus). Muziejus savo veiklą pradėjo per universiteto 431 metų jubiliejų – 2010 m. balandžio 1 d.

Muziejaus veiklos tikslai:

 • kaupti, saugoti ir tyrinėti universiteto akademinio, kultūrinio ir mokslinio paveldo vertybes;
 • pristatyti universiteto bendruomenei, Lietuvos visuomenei bei užsienio svečiams ir įvairiais būdais propaguoti turtingą ir garbingą universiteto istoriją, jo kultūrinį ir mokslinį paveldą;
 • teikti pagalbą universiteto kamieniniams padaliniams, kartu su jais tirti sukauptą paveldą;
 • bendradarbiauti ir skatinti bendradarbiavimą tarp universiteto kamieninių padalinių muziejų ir su kitais muziejais bei kultūrinėmis ir mokslinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje – skolinant eksponatus, rengiant parodas ir edukacines programas, ieškant partnerių didesniems projektams ir kuriant bendradarbiavimo tinklus;
 • diegti naujas informacijos ir komunikacijos technologijas organizuojant parodas, sisteminant rinkinius ir platinant informaciją apie universiteto istoriją ir jo paveldą;
 • diegti muziejų valdymo ir organizavimo naujoves ir kelti Muziejaus darbuotojų kvalifikaciją.

Įgyvendindamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

 • kaupia muziejinę vertę turinčias kultūros, meno, istorijos ir mokslo vertybes, susijusias su universiteto raida ir atspindinčias jo veiklą bei kasdienį gyvenimą, formuoja jų rinkinius;
 • rengia sistemingą ir nuoseklų universiteto paveldo kaupimą ir tvarkymą reglamentuojančius dokumentus ir metodikos priemones;
 • užtikrina sukauptų vertybių apskaitą, apsaugą, konservavimą ir restauravimą;
 • tiria, sistemina ir skaitmenina sukauptus vertybių rinkinius, kuria ir administruoja duomenų bazes;
 • rengia nuolatines, laikinas ir virtualias ekspozicijas ir organizuoja renginius, atspindinčius Lietuvos ir universiteto socialinį, mokslinį ir kultūrinį gyvenimą;
 • kaupia informaciją apie universiteto paveldą, esantį kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, įstaigose bei privačiuose rinkiniuose;
 • kaupia informaciją apie dingusias arba neteisėtai iš Lietuvos išvežtas universiteto paveldo vertybes ir rinkinius, esančius užsienyje;
 • koordinuoja ir teikia metodinę pagalbą universiteto kamieniniams padaliniams įgyvendinant muziejų veiklai būdingas funkcijas muziejinių standartų, etikos ir geriausios muziejų veiklos praktikos klausimais;
 • koordinuoja naujų skaitmeninių technologijų diegimą ir naudojimą muziejiniam darbui;
 • rengia ir vykdo muziejines studentų ir moksleivių edukacijos programas;
 • organizuoja ir/ar įgyvendina Lietuvos ir tarptautinius muziejų bei bendruosius universiteto projektus;
 • dalyvauja kartu su universiteto administracijos atstovais kontroliuojant kitų universiteto muziejų veiklą ir juose esančių rinkinių apskaitą ir apsaugą;
 • organizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimą muzeologijos ir jų specifinių mokslo sričių istorijos srityje;
 • teikia metodinius pasiūlymus universiteto kamieniniams padaliniams, atlieka universiteto muziejų ir juose esančių rinkinių metodinio apsaugos, apskaitos,eksponavimo ir tyrimo centro funkcijas;
 • įvairiomis formomis bendradarbiauja studijų procese ir organizuojant universiteto studentų praktiką, sudaro tinkamas sąlygas praktikai atlikti;
 • rengia, leidžia ir platina su Muziejaus veikla susijusius spaudinius arba su Muziejaus veikla susijusią informaciją elektroninėse laikmenose;
 • virtualiomis ekspozicijomis, parodomis pristato Muziejų interneto svetainėse;
 • bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio muziejais, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir bendrose muziejinėse programose;
 • dalyvauja Lietuvos, Europos ir tarptautinių universitetų ir muziejų organizacijų veikloje;
 • atstovauja universitetui Muziejaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • teikia paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Senato patvirtintus įkainius;
 • universiteto vardu priima dovanas – muziejinę vertę turinčias kultūros, meno, istorijos bei mokslo vertybes ir su universiteto istorija susijusią dokumentaciją – iš fizinių ir juridinių asmenų.

Muziejus priklauso Lietuvos muziejų asociacijai (LMA) ir Tarptautinei muziejų tarybai (International Council of Museums, ICOM). Dalyvauja ICOM Tarptautinio universitetų muziejų ir kolekcijų komiteto (International Committee for University Museums and Collections, UMAC) ir Universeum – European Academic Heritage Network veikloje.

Naujo universiteto muziejaus pagrindas yra senasis universiteto Mokslo muziejus, kuris įsikūrė Šv. Jonų bažnyčioje 1979 m. rugsėjo 16 d. Jo idėja kilo rektoriui Jonui Kubiliui 1979 m., artėjant universiteto 400 metų jubiliejui. Pirmas muziejaus direktorius buvo Vincas Žilėnas – vienas iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos muziejininkų.

[pdfVytauto Griciaus straipsnis apie V. Žilėną ir Mokslo muziejaus įkūrimą bei veiklą]

Apie mus

2015 m. balandžio 17 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje įvyko Lietuvos aukštųjų mokyklų muziejų seminaras „Lietuvos aukštųjų mokyklų muziejų bendradarbiavimo galimybės“, kuriame dalyvavo ir Vilniaus universiteto muziejaus atstovai. Plačiau apie posėdžio eigą ir nutarimus galite susipažinti čia.Lietuvos_aukstuju_mokyklu_muziejai.pdfUniversitetu muzieju susirinkimas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos