Grafika

Graviūros iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“. XIX a.Graviūra iš J. K. Vilčinskio Album de Wilna (1857)

Muziejaus kolekcijoje yra apie 800 grafikos darbų, kurių didžiąją dalį sudaro XIX a. kūriniai. Čia saugoma per 350 Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“ (Album de Wilna, 1857) lakštų, Vilniaus archeologijos muziejaus albumas, Vilniaus grafiko Juozapo Ozemblovskio litografijos, didelė katalikų šventųjų ikonografinė kolekcija.